τα νέα μας

το πρώτο "Ιδρύμα Ιστών" για αμοιγώς οφθαλμολογική χρήση στην Κύπρο 

CyprusEye_Bank, the refrACTIVE Eye BANK 


H πρόσφατη αδειοδότηση μας ως το μοναδικό Ιδρυμα Ιστών για οφθαλμικά μοσχεύματα στην Κύπρο μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά γνωρίζουμε οτι χωρίς την συνδρομή της επίσημης Πολιτείας στην οργάνωση ενόος συγκεκριμένου προγράμματος εντοπισμού του πιθανού πτωματικού δωρητή σώματος δεν είναι δυνατό η προσπάθεια μας να έχει τα αποτελέσματα που οραματιζόμαστε. Είναι ενδιαφέρον οτι ΔΕΝ χρειάζεται οποιοδήποτε αλλαγή στην Ισχύουσα Νομοθεσία για να οργανωθεί η προμήθεια ιστού. Αρκεί το επίσημο κράτος να δίνει εμπράκτως την ευκαιρία στην οικογένεια να αποφασίσει ελεύθερα και χωρίς πιέσεις την προσφορά του κερατοειδούυς χιτώνα της/του αγαπημένου τους στον συνάνθρωπο τους. 

Για την Τράπεζα Οφθαλμών Γρηγόρης Γεωργαρίου αυτό δεν είναι μόνο δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου Πολίτη αλλά είναι και υποχρέωση της Επίσημης Πολιτείας. 

γιατί η Κύπρος μπορεί να δημιουργήσει 

την καλύτερη Τράπεζα Οφθαλμών 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ?

γράφει ο Αναστάσιος Χαρώνης, MD,PhD, 
Quality Assurance Manager, CyprusEye_Bank 

Η βελτιούμενη οικονομική ανέλιξη της τρίτης μικρότερης χώρας σε έκταση στην Ευρώπη, της ελεύθερης Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μια αναντίρρητη πραγματικότητα. Φυσιολογικά αυτό το γεγονός δημιουργεί προσδοκίες για μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή στον Κύπριο Πολίτη. Η πολιτική ηγεσία με την σειρά της καθήκον έχει να μεριμνά συνεχώς για την πραγμάτωση ενός φιλόδοξου σχεδίου αξιοποίησης των πραγματικών δυνατοτήτων της οικονομίας που στον πυρήνα του πρέπει να έχει την βελτίωση των υποδομών, της Υγείας , της Παιδείας και την προάσπιση της κοινωνικης αλληλεγγύης στο Κυπριακό Κράτος. Πιστεύουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι ταυτόσημα ουσιαστικά με την πραγματική ευρωπαική ολοκλήρωση.

Η πρόσφατη ίδρυση της ιδιωτικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΅Τράπεζα Οφθαλμών Κύπρου Γρηγορης Γεωργαρίου΅ στόχο έχει να αναδείξει ότι στη Κύπρος όχι μόνο είναι εφικτό, αλλά αξίζει και συμφέρει την Πολιτεία να αναπτύξει ένα αυτόνομο πρόγραμμα εντοπισμού και αξιοποίησης του πτωματικού δότη για οφθαλμολογική χρήση. Για όσους δεν το γνωρίζουν τα μοσχεύματα του κερατοειδούς του οφθαλμού που χρησιμοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις στην Οφθαλμολογία προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά απο νεκρούς δότες και όχι απο πολυδότες οργάνων που βρίσκονται στην ζωή με μηχανική υποστήριξη (εγκεφαλικά νεκροί δότες). Συνεπώς μπορεί και πρέπει το οφθαλμολογικό πρόγραμμα εντοπισμού δοτών να αυτονομηθεί και προηγηθεί του αντίστοιχου προγράμματος δοτών συμπαγών οργάνων.

Όλοι εμείς οι συντελεστές της Τράπεζας Οφθαλμών Κύπρου είμαστε πεπεισμένοι ότι το Κυπριακό Κράτος με ελάχιστο κόστος μπορεί να προάγει μια σημαντική παράμετρο των υπηρεσίες Υγείας και να αναβαθμίσει το Κοινωνικό Κράτος υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τουλάχιστον έμμεσα και το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στο νησί. Αυτή την βαθιά μας πεποίθηση μας πιστεύουμε οτι την στηρίζουμε σε σοβαρά επιχειρήματα που θα θέλαμε να σας τα παρουσιάσουμε εν συντομία.

  • Η νησιωτική φύση της Κύπρου. Η συγκέντρωση του συνόλου σχεδόν των συμβαμάτων θανάτων σε λίγα Νοσοκομειακά Κέντρα καθώς και οι σύγχρονες ηλεκτρονικές δυνατότητες άμεσου εντοπισμού και ενημέρωσης της οικογένειας μέσω ενός και μοναδικού Συντονιστικού Κέντρου στην Λευκωσία κάνει το εγχείρημα όχι μόνο εύκολα εφαρμόσιμο αλλά και αποτελεσματικό και μάλιστα με ελάχιστο κόστος με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων.
  • Το μέγεθος της Κύπρου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και την καταγεγραμμένη θνητότητα των τελευταίων ετών (~6.000 θάνατοι/ έτος) είναι σίγουρο οτι μπορεί να υποστηριχθεί στην Κύπρο η λειτουργία όχι μόνο μιας πραγματικής Τράπεζας Οφθαλμών αλλά ίσως και μίας των μεγαλυτέρων στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
  • Η Eυρωπαική Ταυτότητα της σύγχρονης Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τις ιδανικές συνθήκες ευόδωσης ενός τέτοιου εγχείρηματος. Απο το παρελθόν έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην σύμπραξη ιδιωτικού τομέα σε ιατρικές υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου. Επίσης σαν μέλος της Ε.Ε έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της τις κοινοτικές οδηγίες που διέπουν τις αρχές λειτουργίας ενός σύγχρονου "Iδρύματος Ιστών" που είναι υποχρεωτικά Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα ειδικού σκοπού. Στο Υπουργείο Υγείας λειτουργεί ήδη συντονιστικό ελεγκτικό όργανο επιφορτισμένο του ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ιστών.
  • Η Κυπριακή Οφθαλμολογική Κοινότητα. Η Κυπριακή Οφθαλμολογική κοινότητα έχει άριστη κατάρτιση και εμπειρία στο εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς και έχει μάλιστα ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε εισαγώμενα μοσχεύματα απο αναγνωρισμένες Τράπεζες της Ευρώπης. Παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα πολλές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς γίνονται αναίτια στο εξωτερικό. Στόχος της "Τράπεζας Οφθαλμών Κύπρου Γρηγόρης Γεωργαρίου" είναι να ενώσει όλους τους Οφθαλμιάτρους στην Ελεύθερη Κύπρο αλλά και στην κατεχόμενη Κύπρο (Share your Vision Initiative)  σε ένα καλό σκοπό που έτσι κι αλλιώς έχει περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον για τον κλάδο αφου ο αριθμός των επεμβάσεων που πρέπει να γίνονται στην Κύπρο δεν ξεπερνούν τις 40-45 ανα έτος και οι ανταγωνισμοί μεταξύ ιατρών είναι πρακτικά ανύπαρκτοι. Ενω μπορούμε να υπολογίσουμε το όφελος που θα προκύψει στον Ασθενή-Χειρουργό και στο Σύστημα Υγείας απο την λειτουργία της Τράπεζας μας, το πραγματικό όφελος απο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στην μετα θάνατο προσφορά σώματος είναι ίσως πολύ πιο σημαντική αν και δύσκολα υπολογίσιμη.
  • Οι 3 Ιατρικές Σχολές που λειτουργούν στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον προγραματισμό μας τουλάχιστον το 40 εως 50% των μοσχευμάτων που θα φτάνουν στην Τράπεζα δεν θα είναι κατάλληλα για μεταμόσχευση σε άνθρωπο. Μπορούν όμως δυντητικά να χρησιμοποιηθούν σε έρευνα που να αφορά σε νέες τεχνικές μεταμόσχευσης, έρευνες ιστοσυμβατότητας, ανάπλασης ενδοθηλίου και βιολογικής καλλιέργειας κλπ. Πιστεύουμε ότι η σύμπραξη (affiliation) της Τράπεζας μας με μια απ τις Ιατρικές Σχολές μπορεί να αξιοποιήσει στο έπαρκο την λειτουργία της Τράπεζας μας σα φορέα πρώτης γραμμής έρευνας και καινοτομίας .
  • Το Λαιονικό Κίνημα στην Κύπρο Η διεθνής εμπειρία και ευαισθησία του λαιονικού παγκοσμίου κινήματος σε ζητήματα όρασης και ιδιαίτερα στην οργάνωση Τραπεζών Οφθαλμών ανα τον κόσμο είναι πολή γνωστή. Φαίνεται οτι το κίνημα είναι αρκετά οργανωμένο και στην ελεύθερη Κύπρο. Το αποτέλεσμα πιθανής συνέργειας απο συνεισφορά των Lions στο εγχείρημα μας και μάλιστα στην "κλειστή" Κοινωνία της Κύπρου είναι δύσκολο να ...υπερεκτιμηθεί!
  • Η οικονομική συγκυρία σήμερα. Η συνεχής ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας φαίνεται οτι τυχαίνει να της παρέχει ένα ¨μειονέκτημα¨που εύκολα ο Υπουργός Υγείας μπορεί να διορθώσει: H Kύπρος είναι πιθανόν η μόνη ευρωπαική Χώρα με τόσο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και 3 ιατρικές σχολές που ΔΕΝ εχει ακόμα οργανώσει δικό της σύστημα ανεύρεσης πτωματικού δότη για οφθαλμολογική χρήση!

Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η ανιδιοτελής προσπάθεια μας έχει πραγματικά πολύ καλές πιθανότητες επιτυχίας. Το εγχείρημα είναι εφαρμόσιμο, η εποχή κατάλληλη, η πολιτική ηγεσία με ευρωπαικό όραμα. Η κοινωνία του αύριο που οραματιζόμαστε είναι σίγουρο ότι θα αγκαλιάσει από σήμερα την προσπάθεια μας. 

Ελπίζουμε και προσδοκούμε και στην δική σας πολύπλευρη στήριξη. Για οποιοδήποτε πληροφορία στο εγχείρημα μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

Email Επικοινωνίας: cypruseyebank@gmail.com 

Eye and Tissue Banking Seminar 2020

the first ever Eye and Tissue Banking Seminar is scheduled for late Spring 2020

Stay tuned for further details in December 2019. 

Artemis Kandarakis M.D. Lecture in Eye Banking in NCSR-Demokritos
Artemis Kandarakis M.D. Lecture in Eye Banking in NCSR-Demokritos

O ιστότοπος www.iols.eu σύντομα και ως www.iols.gr κοντά σας. 

New Feature: Links για όλα τα winning Videos από  AAO, ESCRS, ASCRS 

The Makers of the Laser to be used to prepare the Donor and Recipient Tissue in CyprusEye-Bank were awarded the Nobel Prize in Physics for 2018!